Preskočiť navigáciu
RÚ

TÚ SR priniesol za rok 2006 do štátneho rozpočtu 562,5 mil. Sk


10.05.2007

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) priniesol za rok 2006 do štátneho rozpočtu 562,5 mil. Sk, čo je o 247,3 mil. Sk viac oproti plánovanému príjmu. Najvyšší podiel na príjmoch úradu až 509 mil. Sk tvorili príjmy súvisiace so správou frekvenčného spektra. V uvedenej sume je započítaná aj jednorazová úhrada za pridelenie frekvencií pre 3. mobilného operátora vo výške 150 mil. Sk. Výdavky úradu predstavovali 114 mil. Sk, z toho 103 mil. Sk tvorili bežné výdavky (mzdy, poistné, energie, cestovné výdavky, údržba a pod.).

Vývoj skutočných príjmov a výdavkov TÚ SR

grafs

 

2003

2004

2005

2006

príjmy (mil. Sk)

330,2

334

394

562,5

výdavky (mil. Sk)

100,2

103,8

102,2

114


Výročné správy TÚ SR


V Bratislave 10. mája 2007.