Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh č. 4 - cenová regulácia (2014)


Veľkoobchodný fyzický prístup, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu, poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste.

Návrh rozhodnutia o metóde kalkulácie cien za veľkoobchodné služby fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste (10.09.2014)

Príloha č. 1 Nákladový model BU LRIC plus
Príloha č. 2 Užívateľský manulál pre model BU LRIC plus
Príloha č. 3 Definície vstupných parametrov pre model BU LRIC plus

 


Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu rozhodnutia v národných konzultáciach a stanoviská úradu:

 Stanovisko Protimonopolného úradu SR k návrhu rozhodnutia (18.9.2014)
 Pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k návrhu rozhodnutia
 (13.10.2014)
 Pripomienky Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu k návrhu rozhodnutia (14.10.2014)
Stanovisko úradu k pripomienkam (07.11.2014) 

Návrh rozhodnutia o metóde kalkulácie cien za veľkoobchodné služby fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste predložený na nadnárodné konzultácie 
(07.11.2014)

Príloha č. 1 Nákladový model BU LRIC plus
Príloha č. 2 Užívateľský manuál pre model BU LRIC plus
Príloha č. 3 Definície vstupných parametrov pre model BU LRIC plus

 
Vyjadrenie Európskej Komisie
 Vyjadrenie Európskej komisie k návrhu rozhodnutia (09.12.2014)