Preskočiť navigáciu
RÚ

Všeobecné odporúčania k dosiahnutiu čo najväčšieho obmedzenia dopadu nevyžiadaného presmerovania internetových volaní


       Všeobecné odporúčania k dosiahnutiu čo najväčšieho obmedzenia dopadu nevyžiadaného presmerovania internetových volaní:

  • v internetovom vyhľadávači si nastavte v „Nástrojoch“ „Vysokú úroveň zabezpečenia”,
  • rozvážne pristupujte k výberu ponúkaných programov na internete,
  • v prípade sťahovania voľných programov, robte tak len na korektných prístupových miestach,
  • neodporúčame navštevovať stránky, ktoré ponúkajú napr. nelegálne programy (WAREZ), hudobné súbory (MP3), hry, programy pre CHAT a ICQ, erotický obsah,
  • obmedzte prístup detí k internetu v čase, keď dospelí nie sú doma,
  • pri prechádzaní internetovými stránkami neklikajte na všetky možné objekty, ktoré sú na stránke k dispozícii,
  • dôkladne čítajte všetky dialógové okná, t.j. podmienky použitia služby, a v prípade pochybností alebo neštandardného chovania PC stránky opustite,
  • pravidelne aktualizujte antivírové programy, majte nastavené firewally, programy blokujúce zmenu nastavenia telefónnych prístupov a programy sledujúce prebiehajúcu tarifikáciu dial-up prístupu v reálnom čase,
  • otvárajte len e-maily od dôveryhodných či známych odosielateľov a neotvárajte nevyžiadané prílohy,
  • využite službu umožňujúcu u bytovej telefónnej stanice zablokovať všetky medzinárodné volania a volania na čísla so zvláštnou tarifou.