Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný TRH č. 7 - cenová regulácia - predchádzajúce kolo


Ukončenie volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach je služba, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi mobilnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v mobilnej telefónnej sieti určeného špecifickou sieťovou adresou.

Metóda kalkulácie cien konzultovaná v procese národných konzultácií

Návrh rozhodnutia o regulácii ceny MTR konzultovaný v procese národných konzultácií

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k metóde kalkulácií cien v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR k metóde

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k metóde

Vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko, a.s. k metóde

Príloha vyjadernia spoločnosti Orange Slovensko, a.s. k metóde

Vyjadrenie spoločnosti Telefonica Slovakia, s.r.o. k metóde

Stanovisko úradu k vyjadreniam všetkých spoločností k metóde

Metóda kalkulácie predložená na nadnárodné konzultácie

Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu cenového rozhodnutia v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k rozhodnutiu o regulácii cien

Pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k rozhodnutiu o regulácii cien

Pripomienky spoločnosti Orange Slovensko, a.s. k rozhodnutiu o regulácii cien

Vyhodnotenie pripomienok spoločností Slovak Telekom, a.s. a Orange Slovensko, a.s.

Návrh cenového rozhodnutia predloženého na nadnárodné konzultácie (30.03.2012)

 

Vyjadrenia Európskej komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k metóde kalkulácie cien

Vyjadrenie Európskej komisie k návrhu rozhodnutia o regulácii ceny MTR