Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný TRH č. 4 - cenová regulácia - predchádzajúce kolo


Veľkoobchodný fyzický prístup, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu, poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste.

Metóda kalkulácie cien kolokácie konzultovaná v procese národných konzultácií

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k metóde kalkulácií cien kolokácie v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR ku metóde cien kolokácie

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k metóde cien kolokácie

Stanovisko úradu k vyjadreniam všetkých spoločností k metóde cien kolokácie

Metóda kalkulácie cien kolokácie predložená na nadnárodné konzultácie + model + návod

Vyjadrenia Európskej komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k metóde kalkulácie cien kolokácie