Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh č. 3 - cenová regulácia


Služba ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou.


Návrh rozhodnutia o regulácii cien FTR (12.03.2013)

 

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu rozhodnutia v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k návrhu rozhodnutia (03.04.2013)

Pripomienky spoločnosti GTS Slovakia, s.r.o. k návrhu rozhodnutia
(15.04.2013)

Pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k návrhu rozhodnutia (15.04.2013)

Stanovisko úradu k pripomienkam spoločností GTS Slovakia, s.r.o. a Slovak Telekom, a.s. (13.05.2013)

Návrh rozhodnutia o regulácii cien FTR predložený na nadnárodné konzultácie (13.05.2013)


Vyjadrenie Európskej Komisie


        ► Vyjadrenie Európskej Komisie k návrhu rozhodntutia (17.06.2013)