Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh č. 2 - cenová regulácia (staré)


Zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení je prenos volania alebo volania do siete Internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou.

Návrh rozhodnutia určujúceho metódu kalkulácie cien za veľkoobchodné služby zostavenia a ukončovania volania v pevnom umiestnení, príloha č.1, príloha č.2, príloha č.3 a príloha č.4 (25.7.2012)


Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu rozhodnutia v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k metóde (01.08.2012)

Pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k metóde (28.08.2012)

Stanovisko úradu k pripomienkam spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (24.09.2012)

Návrh rozhodnutia určujúceho metódu kalkulácie cien za veľkoobchodné služby zostavenia a ukončovania volania v pevnom umiestnení predložené na nadnárodné konzultácie

Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č. 4 a Príloha č. 5 (24.09.2012)


Vyjadrenie Európskej Komisie

Vyjadrenie Európskej Komisie k metóde kalkulácie cien (25.10.2012)