Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh č. 2 - analýza


Zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení je prenos volania alebo volania do siete Internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou.


      ► Analýza konzultovaná v procese národných konzultácií

  

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k analýze (28.12.2011)

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k analýze (17.1.2012)

Vyhodnotenie pripomienok v národných konzultáciách k predmetnému trhu (17.1.2012)

Výsledné znenie analýzy predložené na nadnárodné konzultácie (17.1.2012)

 

Vyjadrenie Európskej komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k analýze