Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh č. 2 - rozhodnutia - predchádzajúce kolo


Zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení je prenos volania alebo volania do siete Internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou.

Rozhodnutia o určení SMP a uložení povinností

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Slovak Telekom, a.s.

Rozhodnutia o určení metódy kalkulácie cien

Rozhodnutie TU SR zo dňa 18. septembra 2008 o metóde kalkulácie cien

Príloha č. 1: Ekonomické, prevádzkové a technické predpoklady