Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný TRH č. 2 - cenová regulácia - predchádzajúce kolo


Zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení je prenos volania alebo volania do siete Internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou.

Metóda kalkulácie cien konzultovaná v procese národných konzultácií

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k metóde kalkulácií cien v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR k metóde

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k metóde

Metóda kalkulácie predložená na nadnárodné konzultácie + model

Vyjadrenia Európskej komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k metóde kalkulácie cien