Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný TRH č. 2 - analýza - predchádzajúce kolo


Zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení je prenos volania alebo volania do siete Internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou.

 

Analýza konzultovaná v procese národných konzultácií

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR k analýze

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k analýze

Stanovisko úradu k vyjadreniu PMU SR

Stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Výsledné znenie analýzy sprístupnené na nadnárodné konzultácie

 

Vyjadrenie Európskej komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k analýze