Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh č. 5 - cenová regulácia


Veľkoobchodný širokopásmový prístup je sprístupnenie elektronických komunikačných sietí umožňujúcich prenos signálu rýchlosťou vyššou ako 256 kbit/s.

Metóda kalkulácie cien kolokácie konzultovaná v procese národných konzultácií

Príloha č. 1 Model
Príloha č. 2 Manuál k modelu

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k metóde kalkulácií cien kolokácie v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR ku metóde cien kolokácie

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k metóde cien kolokácie

Stanovisko úradu k pripomienkam spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (6.8.2013)

Metóda kalkulácie cien kolokácie predložená na nadnárodné konzultácie (6.8.2013)

Príloha č. 1 Model
Príloha č. 2 Manuál k modelu
Príloha č. 3 Podklady pre výpočet WACC

Vyjadrenia Európskej komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k metóde kalkulácie cien kolokácie (6.9.2013)