Preskočiť navigáciu
RÚ

ST nemôže nezákonne odpájať telefóny v obci Krná


05.12.2012

     Slovak Telekom, a.s. (ST) opäť skúša trpezlivosť občanov aj Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR). TÚ SR dnes dostal na vedomie list starostky obce Krná adresovaný ST, v ktorom žiada ST, aby v roku 2013 neukončila poskytovanie telefónnej služby v obci. TÚ SR upozorňuje, že nikto z operátorov nemôže bez zákonného dôvodu vypovedať zmluvu o poskytovaní verejných („telekomunikačných“) služieb. Na základe doručeného listu TÚ SR preverí vzniknutú situáciu. Spoločnosť ST už v lete musela na základe ochranného opatrenia, ktoré uložil TÚ SR, obnoviť poskytovanie telefónnej služby v tejto obci.
     TÚ SR bude „zvedavý“, ako ST preukáže technickú neuskutočniteľnosť ďalšieho poskytovania verejnej telefónnej služby v obci Krná. ST má v obci potrebnú technológiu a pokiaľ požiada, tak TÚ SR predĺži platnosť povolení, aby túto technológiu mohla naďalej využívať a poskytovať verejnú telefónnu službu. Podobne aj v minulosti TÚ SR vyhovel žiadostiam ST a predĺžil potrebné povolenia, tak ako to upravuje platný zákon. TÚ SR dlhší čas upozorňuje ST, aby postupne ustúpila od používania pôvodnej technológie a zabezpečila pripojenie iným spôsobom, čo ST v niektorých lokalitách už zrealizovala.
     V dňoch od 6. do 8. júna 2012 TÚ SR prijal podnety od občanov, týkajúce sa ukončenia poskytovania verejnej telefónnej služby ST v obci Krná, okres Poltár, v obci Kolbasov, okres Snina, v obci Makov, okres Čadca a v obci Slovenské Krivé, okres Humenné. Podľa zákona o elektronických komunikáciách, ak TÚ SR zistí, že nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby, resp. spoločnosti predstavujú bezprostredné a závažné ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti, verejného zdravia, môže bezodkladne v písomnom oznámení o zistených nedostatkoch nariadiť ochranné opatrenie vedúce k náprave situácie. TÚ SR vykonal kontroly a na základe zistení nariadil ochranné opatrenie. Na základe ochranného opatrenia zaviazal ST bezodkladne zabezpečiť v obciach Kolbasov a Slovenské Krivé poskytovanie bezplatného a nepretržitého prístupu k číslam tiesňových volaní, vrátane prístupu z verejných telefónnych automatov. Zároveň zaviazal ST bezodkladne obnoviť zmluvné poskytovanie verejnej telefónnej služby účastníkom v obciach Krná, Slovenské Krivé a Príslop.
     TÚ SR uložil pokutu ST za to, že len čiastočne splnila ochranné opatrenie v obci Slovenské Krivé so 132 obyvateľmi, keď zabezpečila pripojenia k telefónnej službe iba prostredníctvom verejných telefónnych automatov, ale poskytovanie telefónnej služby všetkým účastníkom tejto obce neobnovila. V obci žijú obyvatelia prevažne vo veku nad 70 rokov, ktorí sú často odkázaní na rýchlu zdravotnú službu, ku ktorej nemajú prístup prostredníctvom pevného pripojenia a signál mobilných operátorov má minimálne pokrytie. Neposkytovaním telefónnej služby v tejto obci bol ohrozený aj systém civilnej obrany. TÚ SR pri určení výšky pokuty bral do úvahy priťažujúce aj poľahčujúce okolnosti.