Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh č. 5 - analýza


Veľkoobchodný širokopásmový prístup je sprístupnenie elektronických komunikačných sietí umožňujúcich prenos signálu rýchlosťou vyššou ako 256 kbit/s.

Analýza konzultovaná v procese národných konzultácií

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR k analýze

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k analýze

Stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Výsledné znenie analýzy sprístupnené na nadnárodné konzultácie

 

Vyjadrenie Európskej komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k analýze