Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh č. 1 - analýzaAnalýza konzultovaná v procese národných konzultácií

  

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k analýze

 Pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k analýze

Vyhodnotenie pripomienok spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Výsledné znenie analýzy sprístupnené na nadnárodné konzultácie

    

Vyjadrenie Európskej Komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k analýze