Preskočiť navigáciu
RÚ

Verejné odpočty a výročné správy


     Verejný odpočet Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) za rok 2015 sa bude konať 10.5.2016 o 12:00 h v zasadačke RÚ na adrese: Továrenská 7, Bratislava. 

Výročné správy zákonom zrušených organizácií: