Preskočiť navigáciu
RÚ

TÚ SR publikuje dôležité informácie vo svojom vestníku


23.02.2012

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) upozorňuje telekomunikačných operátorov, že všeobecne záväzné právne predpisy, všeobecné povolenia, rozhodnutia, výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní a ďalšie informácie sú publikované vo Vestníku TÚ SR. Bez odoberania vestníka sa operátorom môže stať, že informácie potrebné pre podnikanie prehliadnu. V Slovenskej republike má oprávnenie poskytovať elektronické komunikačné siete alebo služby 1128 subjektov a Vestník TÚ SR odoberá len 14 subjektov.
     Záujemcovia o odoberanie Vestníka TÚ SR nájdu potrebné informácie na internetovej stránke TÚ SR