Preskočiť navigáciu
RÚ

Nájomné zmluvy RÚ - informácie o prenájme nehnuteľností


Identifikácia organizácie:
 
Názov organizácie: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Sídlo: 828 55 Bratislava, P.O.BOX 40,Továrenská 7
Riaditeľ organizácie (predseda): Ing. Vladimír Kešjar 
Zriaďovateľ: MDVRR SR
Forma hospodárenia: Rozpočtová organizácia
Kontakt: Anna Požgayová, správca budovy - 02/57881210

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v I. štvrťroku 2014 neuzavrel žiadne nájomné zmluvy na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve štátu v správe RÚ.