Preskočiť navigáciu
RÚ

Medzinárodný roaming v krajinách EÚ / EEA


  
Medzinárodný roaming je od 01.07.2012 regulovaný Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 zo dňa 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie, ktorým ruší predchádzajúce Nariadenie (EÚ) o roamingu.
Dňa 25.11.2015 bolo vydané nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2120/2015, ktorým sa okrem iného znovelizovalo aj nariadenie č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie.
Dňa 17.05.2017 bolo vydané ďalšie novelizované znenie nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie.

Podľa predmetného nariadenia regulácia medzinárodného roamingu platí iba v krajinách EÚ a EHP (EHP = Európsky hospodársky priestor alebo EEA = European Economic Area). 

   
 
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie:
 
Ostatné aktuálne dokumenty súvisiace s reguláciou:

Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2286/2016 zo dňa  15.12.2016 primeraná politika využívania (FUP) a udržateľnosť nákladov          

Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2292/2016 zo dňa 16.12.2016 - vážený priemer MTR