Preskočiť navigáciu
RÚ

Medzinárodný roaming v krajinách EÚ / EEA


  
Medzinárodný roaming je od 01.07.2012 regulovaný Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 zo dňa 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie, ktorým ruší predchádzajúce Nariadenie (EÚ) o roamingu.
Podľa predmetného nariadenia regulácia medzinárodného roamingu platí iba v krajinách EÚ a EEA (European Economic Area). 
  
Dňa 25.11.2015 bolo vydané ďalšie nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2120/2015, ktorým sa okrem iného mení aj nariadenie č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie.
 
Všetci poskytovatelia medzinárodného raomingu musia od 30.04.2016 ponúkať roaming alebo roamingový balíček s cenami ako doma, ku ktorým si môžu pripočítať maximálnu prirážku vo výške veľkoobchodných poplatkov. Tieto ceny však nesmú prekročiť maloobchodné cenové stropy, ktoré platili do 30.04.2016.
 
Okrem vyššie spomenutého regulovaného roamingu ako doma môžu operátori ponúkať aj svoje vlastné roamingové balíčky, ktoré nepodliehajú regulácii, ale koncový spotrebiteľ si ich vyberá dobrovoľne (je informovaný o možnosti roaming ako doma) a má možnosť kedykoľvek prejsť na regulovaný roaming ako doma.  
  
 
►  Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie: