Preskočiť navigáciu
RÚ

Univerzálna služba (US)


Rozhodnutia:

                        

Určenie podniku na poskytovanie US

 

       ► Rozhodnutie o rozklade z apríla 2006 (určenie poskytovateľa US) - povinnosti vyplývajúce z tohto rozhodnutia zanikli právoplatnosťou rozhodnutia o určení podniku na poskytovanie US z júla 2012.

       ► Rozhodnutie z júla 2012 (určenie poskytovateľa US)