Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh č. 6 - rozhodnutia


Veľkoobchodné ukončovacie časti prenajatých okruhov sú časti prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia.

 

Rozhodnutia o určení SMP a uložení povinností

 

Prvostupňové rozhodnutie o určení SMP a uložení povinností - Slovak Telekom, a.s.     (právoplatnosť: 31.01.2012)

 

Rozhodnutia o určení metódy kalkulácie cien 

 

Rozhodnutie TÚ SR zo dňa 27. februára 2013 o metóde kalkulácie cien za veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s  (28.02.2013)

Príloha č. 1: Model FAHC (tabuľky č. 1 -8)

Príloha č. 2: Podklady pre výpočet WACCRozhodnutie TÚ SR zo dňa 12. júla 2012 o metóde kalkulácie cien kolokácie   (13.07.2012)

Príloha č. 1: Adaptabilný model nákladov na kolokáciu

Príloha č. 2:  Popis modelu a manuál pre stanovenie vstupných údajov

Príloha č. 3:  Podklady pre výpočet WACC

 

Oznámenia o schválení cien


Oznámenie o schválení cien za kolokáciu (09.11.2015) NOVÉ

Oznámenie o schválení ceny za veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí prenajatých okruhov (26.10.2015)

Oznámenie o schválení ceny za kolokáciu (20.08.2014)