Preskočiť navigáciu
RÚ

Regulácia relevantných trhov


 ►  Zoznam relevantných trhov  -  Rozhodnutie úradu zo dňa 9. februára 2016  

                                                                     

Regulované relevantné trhy:

 

►   Relevantný trh č. 1 - (bývalý trh č. 3) -  veľkoobchodná fixná terminácia

                                                    analýza                návrh cenovej regulácie 

                Predchádzajúce kolá: 
                                                    analýza               návrh cenovej regulácie               rozhodnutia

                                                    analýza               návrh cenovej regulácie               rozhodnutia

                                                   návrh rozhodnutia o zmene Referenčnej ponuky

►   Relevantný trh č. 2 - (bývalý trh č. 7)  -  veľkoobchodná mobilná terminácia

                                                   analýza               návrh cenovej regulácie

                 Predchádzajúce kolá:  

                                                   analýza               návrh cenovej regulácie               rozhodnutia

                                                   analýza               návrh cenovej regulácie               rozhodnutia  

 

►   Relevantný trh č. 3a - (bývalý trh č. 4 -  veľkoobchodný fyzický prístup k infraštruktúre na pevnom mieste prístupu)

                                                   analýza              návrh cenovej regulácie

               Predchádzajúce kolá: 
                                                   analýza               návrh cenovej regulácie               rozhodnutia             

                                                   analýza               návrh cenovej regulácie               rozhodnutia

 

►   Relevantný trh č. 3b - (bývalý trh č. 5 -  širokopásmový prístup)

                                                   analýza               návrh cenovej regulácie

              Predchádzajúce kolá: 
                                                   analýza               návrh cenovej regulácie               rozhodnutia

                                                   analýza               návrh cenovej regulácie               rozhodnutia

 

►   Relevantný trh č. 4 - (bývalý trh č. 6 -  veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí okruhov)

                                                    analýza                                                                 rozhodnutie

                Predchádzajúce kolo:                        

                                                    analýza               návrh cenovej regulácie               rozhodnutia 

 

   

Metodiky úradu                                     

  Postup Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pri posudzovaní maloobchodných cien vertikálne integrovaného podniku (test stláčania marže)  (11.09.2014)