Preskočiť navigáciu
RÚ

Oznámenie o zverejnení dotazníka o stave využívania frekvenčného pásma UHF pre aplikácie PMSE


ktorý obsahuje v časti B otázky pre výrobcov, používateľov a skúšobné inštitúcie - http://www.ero.dk/26F9C72A-E548-46C9-8E2B-64FCE5D84AFE?frames=no&

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) upozorňuje výrobcov, predajcov a prevádzkovateľov rádiových zariadení na možnosť vyjadriť sa k stavu využívania pásma UHF formou dotazníka o ochrane PMSE (Programme Making and Special Events) aplikácií.
     Projektový tým pracovnej skupiny WG FM Výboru pre elektronické komunikácie (ECC) Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT) touto formou získa aktuálne informácie k problematike využívania frekvenčného pásma 470-790 MHz pre aplikácie PMSE.
     TÚ SR vyzýva odbornú verejnosť aby vyplnené dotazníky odoslala do 31. júla 2011 na adresu jozef.kertes@teleoff.gov.sk. Zhromaždené informácie budú odoslané na Európsky komunikačný úrad (ECO).

Kontakt pre prípadné otázky: jozef.kertes@teleoff.gov.sk