Preskočiť navigáciu
RÚ

Tlačové vyhláseniaTlačové vyhlásenia - oficiálne stanoviská úradu

Vyhlásenie k medializovanej informácii o rozhodnutí NS SR týkajúcej sa „licencie“ 4. mobilného operátora
02.11.2015, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) odmieta medializované vyjadrenia, ktorými je spochybňovaný regulačný prístup použitý v prípade kontroly plnenia povinností 4. mobilného operátora. RÚ t...
RÚ v prípade 4. mobilného operátora postupoval v intenciách zákona
06.10.2015, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
     Podľa právneho názoru Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), RÚ konal plne v intenciách zákona. Ako už 5.11.2014 RÚ informoval médiá a verejnosť „Mobilný operátor SWAN, a.s. v t...
TÚ SR zrušil obstarávanie poradcu
15.10.2012, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) znepokojil článok v SME, ktorý mieša fakty s fikciou bez označenia, že ide o fikciu, čím mohol zmiasť neinformovaného čitateľa. Dúfame, že nešlo o úmysel, len o pochybenie ...
TÚ SR pripravuje výberové konanie transparentne a zákonne
27.03.2012, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) sa ostro ohradzuje voči vyjadreniam generálneho riaditeľa Národnej agentúry pre sieťové elektronické služby (NASES) Branislava Máčaja k pripravovanému výberovému konaniu. V...
Nepravdivé tvrdenia denníka SME
16.12.2011, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) sa ostro ohradzuje voči nepravdivým a tendenčným informáciám, ktoré boli publikované 16.12.2011 v denníku SME na strane 8 s názvom Towercom má monopol. Informácie v publiko...
TÚ SR víta prípadný poslanecký prieskum na jeho pôde
26.09.2011, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) víta iniciovanie poslaneckého prieskumu na pôde TÚ SR. Všetky právoplatné povolenia, vrátane ich zmien, sú transparentne dostupné na internete a o ich zmenách TÚ SR transpa...
Operátori sa odvolali, ale služby môžu aj naďalej poskytovať
25.08.2011, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
     Mobilní operátori Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. (T-Mobile) využili svoje zákonné právo a podali rozklad voči rozhodnutiu vecne príslušného odboru Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), ktorý podľa zákona o ele...
Spoplatnenie volania na číslo obecnej polície nie je rozhodnutím úradu
11.01.2010, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dementuje nesprávne informácie v súvislosti so spoplatnením volania na číslo obecnej polície 159, ktorú masmédiám poskytla spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST). TÚ SR v poslednom období neur...
Stanovisko TÚ SR k podpore rozvoja internetu a digitálnej televízie 11.1. 2008
11.01.2008, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Vzhľadom na informácie publikované v jednom celoštátnom denníku, ktoré navodzovali dojem, že štát, resp. Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) brzdí rozvoj internetu pre vidiek a neochotu periodika uviesť vec na pravú mieru, TÚ SR zverejňuje nasledovné ...
Stanovisko TÚ SR k harmonizovaným službám sociálneho významu poskytovaných v množine harmonizovaných národných čísel 116 xxx
31.08.2007, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Podľa národnej a európskej legislatívy je Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „TÚ SR“) ako národný regulátor zodpovedný za reguláciu elektronického komunikačného sektora.. V súlade s touto reguláciou TÚ SR vykonáva man...
Stanovisko k legálnosti postupu Orange a T-Mobile pri výstavbe UMTS
27.04.2007, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v súvislosti s množiacimi sa sťažnosťami občanov voči výstavbe voči výstavbe základňových staníc mobilných sietí 3. generácie UMTS spoločností Orange Slovensko, a.s. (Orange) a T-Mobile Slovensko, a.s. (T-Mobile) vy...
Reakcia TÚ SR na tlačovú správu Slovak Telecom
25.08.2004, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) reaguje na tlačovú správu spoločnosti Slovak Telecom, a.s. (ST) zverejnenú na internete , ktorou ST prostredníctvom masmédií napáda činnosť národného regulátora a cenového orgánu v oblasti elektronických komunikácií...
Reakcia TÚ SR na informácie publikované v Hospodárskych novinách
26.02.2003, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Reakcia TÚ SR na informácie publikované v Hospodárskych novinách Telekomunikačný úrad SR reaguje na informácie v článku "Na ťahu je Telekomunikačný úrad", ktorý bol publikovaný 26. februára 2003 v Hospodárskych novinách. V článku s...
TÚ SR reaguje na mediálne vystúpenia predsedu ATO
09.01.2003, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR reaguje na mediálne vystúpenia pána Vladimíra Ondroviča, predsedu ATO, ktoré sú zavádzajúce a svedčia o jeho neinformovanosti a až neznalosti zákona o telekomunikáciách. Tieto vystúpenia navyše poškodzujú záujmy členov ATO....
Reakcia TÚ SR na zavádzajúce informácie súvisiace s úhradami za licenciu GSM a UMTS
26.06.2002, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR so znepokojením sleduje dezinformačnú kampaň, ktorá môže mať za následok zneistenie investorov a vzbudenie dojmu o netransparentnosti licenčného konania na tretieho mobilného operátora a preto zverejňuje nasledovné vyjadren...
Vyhlásenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
30.01.2001, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR oznamuje, že trvá na dodržaní svojho rozhodnutia zo dňa 8. januára 2001, ktorým určil pravidlá pre reguláciu cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 10. j...
Stanovisko Telekomunikačného úradu k regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi
11.01.2001, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR má záujem, aby sa na Slovensku telekomunikačný trh rozvíjal a v žiadnom prípade nemá záujem diskriminovať ktoréhokoľvek podnikateľa na telekomunikačnom trhu ani ohrozovať jeho práva, naopak svojím nestranným rozhodovaním má...