Preskočiť navigáciu
RÚ

Pracovné príležitostiVýberové konanie a výber na voľné štátnozamestnanecké miesta na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vyhlásené výberové konania a výbery

Výber č. V 7/2017 - odbor ekonomickej regulácie 

Výber č. V 9/2017 - odbor štátneho dohľadu - KP Bratislava

Výber č. V 10/2017 - odbor legislatívy a práva

Výber č. V 11/2017 - odbor ekonomickej regulácie

Výber č. V 12/2017 - odbor telekomunikačných a 
                                    informačných technológií