Preskočiť navigáciu
RÚ

Zákony a predpisy


Znenie zákona o elektronických komunikáciách a zákona o poštových službách

Znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o sieťovej neutralite a súvisiace dokumenty

Znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie a súvisiace dokumenty

Znenia opatrení Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Znenia opatrení Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Upozornenie: právne záväzné znenia opatrení nájdete vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.

Znenia neplatných opatrení Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

  • Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 20.12.2010 č. O – 20/2010, o podrobnostiach poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov
  • Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 6. decembra 2011 č. O-25/2011, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak PDF dokument - platilo od 1.1.2012 do 31.3.2012

     

    Znenia opatrení Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky platné do 31.10.2011.

     

    Znenia nariadení vlády