Preskočiť navigáciu
RÚ

Rozhodnutia o udelení licencie - znenia UMTS licenciíZnenia "licencií" (individuálnych povolení)

Rozhodnutia o predĺžení platnosti

Rozhodnutie o zmene v povolenia