Preskočiť navigáciu
RÚ

Kontakty


ADRESA:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7
P.O. Box 40
828 55 Bratislava 24

Tel:   +421 2 57 881 111 - automatická spojovateľka

Fax:  +421 2 52 932 096 - podateľňa

GPS: 48° 8' 39.1374" 17° 7' 20.9526"

 

Podateľňa (Továrenská č. 7, Bratislava, okienko na prízemí) je otvorená:

Pondelok: 08:00 - 11:30 h 12:00 - 15:00 h
Utorok:     08:00 - 11:30 h 12:00 - 15:00 h
Streda:     08:00 - 11:30 h 12:00 - 16:00 h
Štvrtok:    08:00 - 11:30 h 12:00 - 15:00 h
Piatok:     08:00 - 11:30 h 12:00 - 14:00 h

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb používa aj elektronickú adresu:

e-podatelna@teleoff.gov.sk  

Táto elektronická adresa umožňuje prijímanie elektronickej pošty bez elektronického podpisu a slúži ako korešpondenčná adresa úradu. Maximálna akceptovateľná veľkosť elektronického podania je 2 MB.


Adresa elektronickej schránky, ktorá pri elektronickej komunikácii nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu (od 1.1.2015): 

http://podatelna.gov.sk  

Informácie o elektronických schránkach podľa zákona o e-Governmente (informácia sa otvára v novom okne)

V prípade akejkoľvek otázky, podnetu či žiadosti zaslanej priamo konkrétnemu zamestnancovi na jeho pracovný e-mail, nemôže RÚ zaručiť ich zaevidovanie v podateľni RÚ a následné korektné vybavenie. Vzhľadom na to je potrebné dodržiavať vyššie uvedený spôsob elektronickej komunikácie, ktorý je určený na prijatie otázok, žiadostí aj podnetov za všetky pracoviská úradu. 

Elektronická podateľňa prijíma elektronické podania za všetky pracoviská úradu.Úhrada správnych poplatkov v pokladni RÚ - dočasne nie je možná

Pondelok až štvrtok: 09:30 - 10:30 h 12:30 - 13:30 h
Piatok: 09:30 - 10:30 hNazeranie do spisov správneho konania

Učastník správneho konania je oprávnený po dohode so zástupcom úradu uplatniť si svoje právo nazerat do spisu správneho konania v nasledovných hodinách:

Utorok: 13:00 - 17:00 h
Streda: 10:00 - 15:00 h
Štvrtok: 09:00 - 13:00 hKontakt pre novinárov - tlačový hovorca.

Informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Predseda úradu
Ing. Vladimír Kešjar
Tel.: 02/57 881 101
Fax: 02/52 932 095
e-mail: secretary@teleoff.gov.sk  

Podpredseda úradu
Ing. Ján Fľak, PhD. 
Tel.: 02/57 881 103
Fax: 02/52 932 416
e-mail: ivona.tothova@teleoff.gov.sk  

Tlačový hovorca
Ing. Roman Vavro
Tel.: 02/57 881 552
e-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk  

Odbor správy frekvenčného spektra
Ing. Milan Mizera, riaditeľ
Tel.: 02/57 881 601
Fax: 02/52 932 420
e-mail: milan.mizera@teleoff.gov.sk  

Referát odbornej spôsobilosti (skúšky odb. spôsobilosti)
Ing. Katarína Michňová
Tel.: 02/57 881 631
e-mail: skusky@teleoff.gov.sk    

Odbor ekonomiky a správy
Ing. Milada Lovičová, riaditeľka
Tel: 02/57 881 200
e-mail: milada.lovicova@teleoff.gov.sk    

Odbor technickej regulácie
Ing. Kamil Mikulášek, riaditeľ
Tel: 02/57 881 500
e-mail: kamil.mikulasek@teleoff.gov.sk  

Odbor ekonomickej regulácie
Mgr. Ing. Ivan Martyák, riaditeľ
Tel: 02/57 881 400
e-mail: ivan.martyak@teleoff.gov.sk   

Odbor legislatívy a práva
JUDr. Paulína Stanová, riaditeľka
Tel: 02/57 881 356
e-mail: legal@teleoff.gov.sk

Odbor telekomunikačných a informačných technológií
Ing. Miroslav Baxa, riaditeľ
Tel.: 02/57 881 603
e-mail: miroslav.baxa@teleoff.gov.sk  

Kancelária úradu a osobný úrad
Ing. Nataša Svobodová, riaditeľka
Tel.: 02/57 881 202
Fax: 02/52 932 416
e-mail: natasa.svobodova@teleoff.gov.sk  

Oddelenie ľudských zdrojov 
Ing. Eva Lachová, vedúca odd.
Tel: 02/57 881 150
e-mail: eva.lachova@teleoff.gov.sk  

Oddelenie krízových situácií a vnútornej prevádzky 
Ing. Ľubomír Lacko, vedúci odd.
Tel.: 02/57 881 300
e-mail: lubomir.lacko@teleoff.gov.sk       

Odbor štátneho dohľadu (OŠD) 
Ing. Jaroslav Dohnal, riaditeľ
Tel.: 02/57 881 650
e-mail: inspection@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20, 974 05 BANSKÁ BYSTRICA 
Ing. Ján Lenci, riaditeľ
Tel./Fax: 048/4135 001
e-mail: jan.lenci@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Bratislava, Amurská 61, 821 06 BRATISLAVA 2

Tel.: 02/4020 6911, Fax: 02/45 527 218 
e-mail: osdba@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Košice, Zajačia 6, 040 01 Košice (kontakt aj pre Prešov)
Ing. Jozef Kokoruďa, riaditeľ
Tel.: 055/7871 500, Fax: 055/7295 550
e-mail: osdke@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Nitra, Chmeľová dolina 18, 949 01 NITRA (aj pre Trenčín a Trnavu)
Ing. Viera Bendová, riaditeľka
Tel.: 037/6524 064, Fax: 037/6518 770
e-mail: osdnr@teleoff.gov.sk

Krajské pracovisko Žilina, Ulica 1. mája č. 16, 010 01 ŽILINA 1
Ing. Michal Kondrot, riaditeľ
Tel.: 041/5626 701 
osdza@teleoff.gov.sk

Odbor regulácie poštových služieb
JUDr. Zuzana Isteníková, riaditeľka
Ulica 1. mája č. 16, 010 01 ŽILINA 1
Tel.: 041/72 352 57
Fax: 041/72 340 43
e-mail: postovesluzby@teleoff.gov.sk