Preskočiť navigáciu
RÚ

Nový riaditeľ OTÚ Prešovský kraj


02.11.1999

Dňom 1. 11.1999 bol riaditeľom TÚ SR - Ing. Ľudovítom Hoghom menovaný do funkcie riaditeľa Oblastného telekomunikačného úradu Prešovský kraj Ing. Juraj Bujdosó. Týmto dňom bolo ukončené poverenie výkonom funkcie riaditeľa OTÚ Prešovský kraj Ing. Ladislavovi Krišovi.

V Bratislave 2. 11.1999.