Preskočiť navigáciu
RÚ

Vysielacie zariadenia pre sprievody predsedov parlamentov


24.04.2017

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vydal súhlas s krátkodobým používaním frekvencií na prevádzku vysielacích zariadení počas konania výročnej konferencie predsedov parlamentov členských štátov Európskej únie (EÚ) v Bratislave. Vysielacie zariadenia slúžia pre potreby zabezpečenia komunikácie sprievodov a ochrany predsedov parlamentov členských štátov EÚ.
     Žiadosti o povolenia na prevádzku rádiostaníc pre sprievody zahraničných návštev Slovenskej republiky prišli na RÚ pred konaním konferencie. RÚ žiadosti posúdil a ešte pred príchodom zahraničných návštev vydal krátkodobé povolenia.