Preskočiť navigáciu
RÚ

Trh č. 2 - cenová regulácia - mobilná terminácia


Veľkoobchodné služby ukončenia hlasového volania v individuálnych mobilných sieťach.

Návrh rozhodnutia o regulácii cien prístupu a prepojenia

Príloha č. 1 Model BU LRIC pure
Príloha č. 2 Metodika LRIC pre kalkuláciu ceny

Príloha č. 3 Metodika zberu vstupných dát
Príloha č. 4 Vstupné podklady pre výpočet ceny
Príloha č. 5 Podklady pre výpočet WACC

Výsledky národných konzultácií

 g

  g

Výsledky nadnárodných konzultácií