Preskočiť navigáciu
RÚ

TÚ SR sa obsadzovaním voľných miest pripravuje na nové úlohy


29.10.2003

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) sa už dnes dôsledne pripravuje na nové úlohy, ktoré bude plniť podľa zákona o elektronických komunikáciách. Veľmi dôležité na zabezpečenie plnenia terajších i budúcich regulačných úloh je obsadenie voľných pracovných miest. Úrad preto výberovými konaniami postupne obsadzuje voľné pracovné miesta. TÚ SR vidí okrem potreby zvýšiť kompetencie regulátora aj potrebu zmeny spôsobu a výšky jeho financovania.

TÚ SR v poslednom období výberovými konaniami obsadil 11 voľných pracovných miest. "Úspešnosť obsadzovania voľných pracovných miest závisí aj od ponúkaných platových podmienok, ktoré sú limitované zákonom o štátnej službe a rozpočtom úradu," upozornil Ing. Juraj Michňa, podpredseda Telekomunikačného úradu SR. "Stáva sa nám, že víťaz výberového konania z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia miesto napokon neprijme a výberové konanie musíme opakovať," doplnil Michňa. Po nedávnych výberových konaniach víťaz výberového konania na vedúceho oddelenia v odbore ekonomickej regulácie miesto neprijal z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia. V prípade ďalších piatich voľných miest sa buď žiaden záujemca neprihlásil, alebo sa napriek prihláseniu nezúčastnil na výberovom konaní.

Zákon o elektronických komunikáciách by mal úradu zabezpečiť potrebné kompetencie. Na to, aby tieto kompetencie mohol skutočne využiť sú potrebné financie na osobné ohodnotenia a prípadné ďalšie príplatky aspoň pre vybraných zamestnancov úradu," vysvetlil podpredseda TÚ SR. "Pokiaľ sa financovanie úradu nezlepší, problémy s obsadzovaní pracovných miest kvalitnými odborníkmi bude pretrvávať," uzavrel Michňa. Pretrvávajúcim problémom je, že úrad je ešte stále financovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

TÚ SR pri obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest musí postupovať v súlade so zákonom č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Podľa uvedeného zákona sa voľné štátnozamestnanecké miesta obsadzujú na základe výberového konania prostredníctvom Úradu pre štátnu službu (ÚPŠS). Oznámenia o voľných štátnozamestnaneckých miestach vychádzajú vo vestníku ÚPŠS a TÚ SR ich zverejňuje aj na svojich internetových stránkach. Aktuálny oznam o volných miestach nájdete na http://www.teleoff.gov.sk/Praca/index.html

V Bratislave 29. októbra 2003.