Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh. č. 1 - analýza (fixná terminácia)


Veľkoobchodné služby ukončenia fixneho volania v individuálnych fixných sieťach

  

      Analýza konzultovaná v procese národných konzultácií

  

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k analýze

Pripomienky dotknutých osôb:

                    pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Vyhodnotenie pripomienok:

                    spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Výsledné znenie analýzy sprístupnené na nadnárodné konzultácie

 

Vyjadrenie Európskej Komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k analýze