Preskočiť navigáciu
RÚ

Slovensko sa podieľa na príprave medzinárodnej dohody historického významu


04.06.2004

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) sa, ako zástupca Slovenskej republiky, aktívne zúčastnil na Regionálnej rádiokomunikačnej konferencii ITU v Ženeve, ktorá má pre všetky zúčastnené krajiny historický význam. Úlohou je príprava medzinárodnej dohody, ktorá nahradí doteraz platné medzinárodné dohody v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, napr. Stockholmský plán z roku 1961, ktorý stanovil pravidlá pre analógové TV vysielanie v Európe.

Úlohou Regionálnej rádiokomunikačnej konferencii ITU (Regional Radiocommunication Conference) RRC-04 v Ženeve bolo stanoviť technické podklady a odporúčania pre plánovanie pozemského digitálneho rozhlasového a televízneho vysielania vo frekvenčnom pásme 174 až 230 MHz a 470 až 862 MHz pre časti Regiónu 1 (Európa, Afrika a Stredný Východ) a časť Regiónu 3 (Irán).

Delegáti konferencie v Ženeve stanovili a korigovali doteraz platné technické parametre a kritéria, ktoré sa budú používať pre plánovanie. Výsledkom konferencie sú rezolúcie, ktoré tvoria základ budúcej dohody. Sú to napr. technické kritériá a parametre plánovania pozemskej digitálnej TV (DVB-T) a rozhlasu T-DAB v TV pásmach III., IV. – V., ochrana iných služieb v TV pásmach, ochrana doteraz skoordinovaných digitálnych vysielačov, koexistencia analógového a digitálneho vysielania v prechodnom období, stanovenie podmienok rovnocenného prístupu k frekvenčnému spektru pre členské štáty, atď. Budúca dohoda nahradí doteraz platné dohody, napr. Stockholmský plán z roku 1961. Stockholmský plán, ktorý stanovil pravidlá pre TV vysielanie vo VHF/UHF pásmach, doteraz slúži potrebám európskych vysielateľov a regulátorov.

Druhá časť konferencie (RRC-06) sa uskutoční v roku 2006, kde sa stanoví digitálny plán a konečné podmienky prechodu z analógového na digitálne vysielanie. V období medzi dvoma konferenciami sa uskutočnia dve plánovacie cvičenia, ktorých úlohou bude napomôcť tvorbe digitálneho plánu pre zúčastnené krajiny.

V Bratislave 4. júna 2004.