Preskočiť navigáciu
RÚ

Dotazník: Revision of ECC Report 173...


     Dotazník: „Revision of ECC Report 173 on current use and future trends for the fixed services in Europe“, vytvorila pracovná skupina ECC (Electronic Communications Committee), WGSE (Working Group Spectrum Engineering), zodpovedná za vývoj technických noriem a dohôd pre zdieľanie a kompatibilitu frekvenčného spektra.
     ECC WGSE aj touto cestou využíva možnosť získať aktuálne informácie o súčasnom stave, vývoji a požiadavkách na frekvenčné spektrum. Získané informácie budú využité pre aktualizáciu dokumentu ECC Report 173 a budú nápomocné pri určovaní trendov a možností využitia frekvenčného spektra. 
     Vyjadrite sa prosím ku každej otázke a do príslušných riadkov/buniek vpíšte svoje pripomienky, alebo napíšte N/A, ak k danej veci nemáte žiadny komentár. 

     Vyplnený dotazník pošlite prosím na emailovú adresu: frequency@teleoff.gov.sk najneskôr do 30. septembra 2016. Ďakujeme.