Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh č. 3b - analýza


Veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení pre produkty určené na hromadný trh.

  

       Analýza konzultovaná v procese národných konzultácií

  

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k analýze v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k analýze

Pripomienky dotknutých osôb:

                    pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

                    pripomienky spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Vyhodnotenie pripomienok:

                   spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

                   spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

 

Výsledné znenie analýzy sprístupnené na nadnárodné konzultácie

   

Vyjadrenie Európskej Komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k analýze