Preskočiť navigáciu
RÚ

Frekvencie do jarného výberového konania


29.02.2016

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) postúpil Rade pre vysielanie a retransmisiu (RVR) frekvencie pre terestriálne rozhlasové analógové vysielanie, ktoré RVR bude prideľovať v jarnom výberovom konaní.

LOKALITA

FREKVENCIA
[MHz]

KOORDINOVAL

VÝKON
[W]

Banská Bystrica

99,4

opätovné pridelenie

200

Dolný Kubín

89,0

Rádio Rebeca, s.r.o.

200

Dolný Kubín

107,7

C.S.M. group s.r.o.

500

Košice

97,7

opätovné pridelenie

200

Liptovský Mikuláš

88,9

RADIO ROCK, s.r.o.

100

Liptovský Mikuláš

99,8

Rádio Rebeca, s.r.o.

200

Martin

92,4

Best FM Media, spol. s r.o.

500

Poprad

91,0

C.S.M. group s.r.o.

500

Prešov

97,2

opätovné pridelenie

500

Prešov

107,5

C.S.M. group s.r.o.

250

Prievidza

89,6

Best FM Media, spol. s r.o.

500

Prievidza

106,4

C.S.M. group s.r.o.

1000

Spišská Nová Ves

97,7

D.EXPRES, k.s.

300

Terchová

93,1

D.EXPRES, k.s.

200

Trenčín

95,0

C.S.M. group s.r.o.

300

Trnava

106,2

C.S.M. group s.r.o.

250