Preskočiť navigáciu
RÚ

Relevantný trh č. 4 - cenová regulácia 2016


Veľkoobchodný fyzický prístup, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu, poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste.

Návrh oznámenia o schválení ceny za služby poskytované významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 4 (17.12.2015)


Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k návrhu oznámenia o schválení ceny v národných konzultáciách a stanoviská úradu:

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k návrhu oznámenia (22.01.2016)
Vyhodnotenie pripomienok
(26.01.2016)
Návrh oznámenia o schválení ceny za služby poskytované významným podnikom na bývalom relevantnom trhu č. 4 predložený na nadnárodné konzultácie 
(26.01.2016)

Vyjadrenie Európskej Komisie

 

► Vyjadrenie Európskej komisie k návrhu oznámenia o schválení ceny (22.02.2016)