Preskočiť navigáciu
RÚ

Trojkriteriálny test - veľkoobchodný trh č. 5


 

Trojkriteriálny test konzultovaný v procese národných konzultácií

Trojkriteriálny test - veľkoobchodný trh zostavenia volania v pevnom umiestnení - trh č. 5

 

Výsledky národných konzultácií

Vyjadrenia dotknutých podnikov k trojkriteriálnemu testu v národných konzultáciách a stanoviská úradu :

Stanovisko Protimonopolného úradu SR k trojkriteriálnemu testu

Pripomienky spoločnosti Benestra, a.s. k trojkriteriálnemu testu

Vyhodnotenie pripomienok spoločnosti Benestra, a.s.

Výsledné znenie trojkriteriálneho testu sprístupnené na nadnárodné konzultácie

 

Vyjadrenie Európskej Komisie

Vyjadrenie Európskej komisie k trojkriteriálnemu testu