Preskočiť navigáciu
RÚ

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


Aby ste nezmeškali žiadne novinky, sledujte nás aj na Instagrame a YouTube.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť, že používanie účtov zákonom zrušeného Telekomunikačného úradu SR a Poštového regulačného úradu skončilo dňom 31.12.2014. Od 1.1.2015 sú všetky úhrady smerované na účty zaniknutých úradov vrátené platiteľovi. RÚ upozorňuje platiteľov úhrad, aby si vo vlastnom záujme zmenili trvalé príkazy a tiež jednorazové platby uhrádzali na bankové účty RÚ. Číslo účtu pre administratívne úhrady z individuálnych rozhodnutí a všeobecných povolení: IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747. Variabilný symbol (VS): číslo rozhodnutia. Od 1.3.2016 sa zmenilo číslo účtu na platenie správnych poplatkov ("kolkov") na IBAN SK09 6500 0011 9300 2054 5796.

RÚ zverejňuje podľa § 33 ods. 4 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov oznam o zverejnení výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 26 GHz formou elektronickej aukcie pre celé územie SR. Výzva je zverejnená vo Vestníku RÚ č. 10/2017 a na http://www.teleoff.gov.sk/.

Aká je dostupnosť mobilného internetu na kúpaliskách?
07.08.2017, Tlačová správa
     Kto môže, ten trávi najhorúcejšie dni tohto leta na letnom kúpalisku, kde sa venuje plávaniu a počas slnenia si kráti chvíle na internete. Práve dostupnosť a kvalita mobilného pripojenia k internetu na bratislavských letný...
Mobilná appka na výlety po Slovensku
03.07.2017, Tlačová správa
     Počas leta časť našich občanov plánuje výlety po Slovensku. Ľudia radi svoje zážitky, fotografie a videá zdieľajú na sociálnych sieťach. V takom prípade potrebujú kvalitné internetové pripojenie. Možno si vtedy kladú otázk...
Roaming nekončí, ani nebude zadarmo
14.06.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť na nepresné informácie, ktoré priniesli niektoré médiá. Roaming našťastie nekončí a ak ste doteraz v zahraničí používali svoj mobi...
RÚ uložil spoločnosti M7 Group SA pokutu 100 tis. EUR
06.06.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) uložil spoločnosti M7 Group SA (služba Skylink) za viacero správnych deliktov pokutu vo výške 100 000,- EUR. M7 podala voči rozhodnutiu o pokute v záko...
Otestujte si rýchlosť a kvalitu internetového pripojenia
22.05.2017, Tlačová správa
     Na Slovensku doteraz chýbal merací nástroj vydaný nezávislou autoritou, ktorý by používateľovi umožnil komplexné testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia a prostredníctvom mapy následné porovnanie na...